Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau, nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, bạn có thể chọn không vào trang web này. Khi bạn sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các nội dung của thỏa thuận này, sau khi bạn đăng ký thành công trang web này, dù bạn vào trang web này hay xuất bản bất kỳ nội dung nào trên trang web này, điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn chấp nhận tất cả các điều khoản theo thỏa thuận này.

Ngoài ra, trang web này có quyền thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào và đưa ra thông báo trên trang web này. Khi các điều khoản sửa đổi được công bố trên trang web này, chúng sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi liên quan, bạn phải ngừng sử dụng trang web này.

Nội dung của thỏa thuận này bao gồm nội dung của thỏa thuận và tất cả các quy tắc khác nhau đã được công bố trên trang web này. Tất cả các quy tắc là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý như nội dung của thỏa thuận này. Một khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và tự nguyện tuân theo các điều khoản sửa đổi.

Điều 1: Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên mạng khác. Bạn có thể liên kết đến các trang web do các công ty khác điều hành, nhưng điều đó không có nghĩa là Dakhoedadep có bất kỳ mối quan hệ nào với các công ty đó. Các trang web do các công ty khác điều hành hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các công ty tương ứng và không nằm trong sự kiểm soát và trách nhiệm của Dakhoedadep.

Dakhoedadep không đảm bảo tính phù hợp, tin cậy, kịp thời, hợp lệ, đúng đắn và đầy đủ của bất kỳ kết quả tìm kiếm hoặc liên kết bên ngoài nào. Bạn có thể truy xuất hoặc liên kết đến một số trang web mà bạn không thích hoặc không cần, đây có thể là kết quả của hoạt động của Internet Trong những trường hợp như vậy, Dakhoedadep khuyên bạn không nên duyệt hoặc rời khỏi những trang web này càng sớm càng tốt. Bạn cũng đồng ý rằng Dakhoedadep sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do liên kết bạn với một trang web không phải Dakhoedadep.

Điều 2: Nghĩa vụ đăng ký của bạn

Để sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý với những điều sau:

(A) Cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ của bạn như được nhắc bởi biểu mẫu đăng ký dịch vụ này;
(B) Duy trì và cập nhật thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo rằng nó chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin sai, sai hoặc không đầy đủ nào, Dakhoedadep có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bạn sử dụng tất cả hoặc một phần của dịch vụ này.

Điều 3: Chính sách quyền riêng tư của Dakhoedadep hàng ngày

Đăng ký thành viên của bạn và các dữ liệu cụ thể khác được bảo vệ và quản lý theo tiêu đề hàng ngày “Chính sách quyền riêng tư”. Bạn hiểu rằng khi bạn sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý rằng Dakhoedadep sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo “Chính sách bảo mật”, bao gồm cả việc truyền tải và lưu trữ giữa các quốc gia và việc sử dụng Dakhoedadep và các chi nhánh của nó.

Điều 4: Tài khoản thành viên, mật khẩu và bảo mật

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký dịch vụ này, bạn sẽ nhận được mật khẩu và số tài khoản. Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn. Bạn cũng đồng ý với những điều sau:

(A) Khi mật khẩu hoặc tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc bất kỳ vấn đề bảo mật nào khác xảy ra, bạn sẽ ngay lập tức thông báo với tiêu đề hàng ngày;
(B) Mỗi ​​khi kết nối hoàn tất, việc sử dụng tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt.

Điều 5: Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên

Việc lên mạng của trẻ em và thanh thiếu niên đã trở thành một xu hướng tất yếu. Sử dụng Internet để thu nhận kiến ​​thức có thể trau dồi sự trưởng thành và khả năng cạnh tranh của trẻ. Tuy nhiên, thực tế có những thông điệp trên Internet không phù hợp để trẻ em và thanh thiếu niên tiếp nhận, chẳng hạn như những tin nhắn khiêu dâm và bạo lực.

Trẻ em và thanh niên có thể bị tổn thương về tinh thần và thể chất. Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng Internet và tránh xâm phạm quyền riêng tư của các em, cha mẹ (hoặc người giám hộ) cần thực hiện các nghĩa vụ sau:

(A) Trước tiên, hãy xem xét trang web có chính sách quyền riêng tư để bảo vệ dữ liệu cá nhân hay không, sau đó quyết định có đồng ý gửi dữ liệu cá nhân có liên quan hay không; trẻ em và thanh thiếu niên nên tiếp tục thúc giục không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào của bản thân hoặc thành viên gia đình của họ (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại) , Địa chỉ email, ảnh, số thẻ tín dụng, v.v.) cho bất kỳ ai. Cũng không được phép chỉ nhận lời mời hay quà từ cư dân mạng đến gặp họ.

(B) Cẩn thận chọn các trang web phù hợp cho trẻ em và thanh niên để duyệt. Trẻ em dưới mười hai tuổi nên đi cùng chúng mọi lúc khi lướt Internet. Thanh thiếu niên trên mười hai tuổi và dưới 18 tuổi cũng nên cân nhắc xem có đồng ý trước khi truy cập mạng hay không.

Điều 6: Các nghĩa vụ và cam kết tuân thủ pháp luật của người dùng

Bạn cam kết rằng bạn sẽ không bao giờ sử dụng dịch vụ này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào và hứa sẽ tuân thủ các luật và quy định có liên quan của Hoa Kỳ cũng như tất cả các thông lệ quốc tế về việc sử dụng Internet. Nếu bạn là người dùng bên ngoài Hoa Kỳ và đồng ý tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực của bạn. Bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ này để thực hiện các hành vi vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(A) Tải lên, đăng, xuất bản hoặc truyền bất kỳ nội dung phỉ báng, lăng mạ, đe dọa, xúc phạm, khiếm nhã, tục tĩu, sai trái, trái với trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ tục hoặc văn bản, hình ảnh bất hợp pháp khác hoặc bất kỳ hình thức tệp nào trong này Dịch vụ
(B) Xâm phạm danh tiếng, quyền riêng tư, bí mật thương mại, quyền nhãn hiệu, bản quyền, quyền sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ khác và các quyền khác của người khác;
(C) Vi phạm nghĩa vụ bảo mật theo luật hoặc hợp đồng;
(D) Sử dụng dịch vụ dưới danh nghĩa của người khác;
(E) Tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ dữ liệu nào có chứa vi rút máy tính hoặc bất kỳ mã chương trình nào làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm và phần cứng máy tính;
(F) Tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp hoặc đăng thông tin sai sự thật, không đúng sự thật hoặc tội phạm;
(G) Bán súng, ma túy, ma túy bị cấm, phần mềm vi phạm bản quyền hoặc các mặt hàng bị cấm khác;
(H) Cung cấp thông tin cờ bạc hoặc xúi giục người khác tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào;
(I) Email quảng cáo spam, email spam, thư dây chuyền, tin nhắn tiếp thị đa cấp bất hợp pháp, v.v.;
(J) Làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
(K) Làm sai lệch nguồn của thông báo hoặc can thiệp vào việc xác định nguồn truyền theo bất kỳ cách nào;
(L) Can thiệp hoặc làm gián đoạn dịch vụ hoặc máy chủ này hoặc mạng được liên kết với dịch vụ này, hoặc không tuân thủ các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy tắc liên quan được liên kết với dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm nào hoặc cố tình tránh hàng ngày Tiêu đề loại trừ rô bốt cho các tiêu đề;
(M) Cung cấp bất kỳ hỗ trợ hoặc nguồn lực đáng kể nào cho các hoạt động khủng bố;
(N) Theo dõi người khác hoặc can thiệp vào người khác hoặc thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người khác như đã đề cập ở trên;
(O) Các hành vi khác được Dakhoedadep cho là không phù hợp với lý do chính đáng.

Điều 7: Hệ thống bị gián đoạn hoặc lỗi

Dịch vụ này đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc trục trặc, có thể gây bất tiện, mất dữ liệu, sai sót, giả mạo người khác hoặc các thiệt hại kinh tế khác. Bạn nên tự thực hiện các biện pháp bảo vệ khi sử dụng dịch vụ này. Dakhoedadep sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bạn sử dụng (hoặc không thể sử dụng) dịch vụ này, ngoại trừ do cố ý hoặc sơ suất thô bạo.

Điều 8: Các biện pháp chung về sử dụng và bảo quản

Bạn đồng ý rằng Dakhoedadep có thể đặt ra các biện pháp và hạn chế chung đối với dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoảng thời gian tối đa mà dịch vụ sẽ lưu giữ các email, nội dung bảng thông báo hoặc nội dung đã tải lên khác và một tài khoản của dịch vụ này có thể gửi và nhận email Số lượng thư có giới hạn, tệp lớn nhất có thể gửi và nhận thư điện tử trong tài khoản của dịch vụ này, hộp thư e-mail sẽ không được cung cấp cho một số lượng không xác định người sử dụng hoặc chia sẻ tệp, dung lượng đĩa tối đa mà máy chủ tiêu đề hàng ngày sẽ phân bổ cho bạn,

Và giới hạn trên của số lần bạn sử dụng dịch vụ (và giới hạn trên của mỗi lần sử dụng) trong một khoảng thời gian cụ thể chung. Nếu Dakhoedadep xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn, thông tin liên lạc và nội dung nào do dịch vụ này duy trì hoặc truyền đi, bạn đồng ý rằng Dakhoedadep không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Bạn cũng đồng ý rằng Dakhoedadep có quyền đóng các tài khoản đã lâu không được sử dụng. Bạn cũng đồng ý rằng Dakhoedadep có quyền thay đổi các biện pháp và hạn chế chung này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình, cho dù được thông báo hay không.

Bản tin thời gian thực Dakhoedadep (bao gồm bất kỳ phiên bản Web-base nào) sẽ cung cấp cho bạn và người mà bạn đang giao tiếp, đồng thời lưu trữ nội dung cuộc trò chuyện trong tài khoản Dakhoedadep của người dùng trên máy chủ Dakhoedadep.

Nói cách khác, bạn có thể truy cập và tìm kiếm thông tin lịch sử của mình thông qua bất kỳ máy tính nào có thể kết nối với Internet. Cho dù bạn có sử dụng tính năng này hay không, những người dùng khác có thể chọn sử dụng tính năng này để lưu trữ các cuộc trò chuyện của họ với bạn trong tài khoản Dakhoedadep hàng ngày của họ. Việc bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ này có nghĩa là bạn cho phép Dakhoedadep lưu trữ các thông tin liên lạc này trên máy chủ của nó.

Điều 9: Thông tin hoặc đề xuất

Dakhoedadep không đảm bảo rằng thông tin hoặc đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn, kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính, điều trị y tế, luật, v.v.) mà bạn có được bằng cách sử dụng dịch vụ này hoặc các trang web khác được liên kết với dịch vụ này là hoàn toàn chính xác. Dakhoedadep có quyền sửa đổi hoặc xóa thông tin hoặc đề xuất được cung cấp bởi dịch vụ này bất kỳ lúc nào. Trước khi đưa ra bất kỳ kế hoạch và quyết định có liên quan nào, bạn vẫn nên nhờ các chuyên gia đưa ra lời khuyên về tình huống của mình để đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Dakhoedadep sẽ hợp tác với các công ty, nhà sản xuất và các bên thứ ba khác (“nhà cung cấp nội dung”) bất cứ lúc nào để cung cấp các nội dung khác nhau bao gồm các bài báo, tin nhắn, hình ảnh, v.v. cho xuất bản Dakhoedadep hàng ngày. Dakhoedadep sẽ cho biết khi nào nó được xuất bản Nhà cung cấp nội dung.

Trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp nội dung, Dakhoedadep không tiến hành xem xét hoặc sửa đổi nội dung do họ cung cấp và không chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung đó. Bạn nên đánh giá tính đúng đắn của nội dung đó. Nếu bạn cho rằng một số nội dung liên quan đến vi phạm hoặc không đúng sự thật, vui lòng làm theo phản hồi của nhà cung cấp nội dung.

Điều 10: Quảng cáo

Tất cả nội dung quảng cáo, mô tả văn bản và hình ảnh, mẫu trưng bày hoặc thông tin bán hàng khác mà bạn duyệt trong dịch vụ này được thiết kế và đề xuất bởi nhà quảng cáo, nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Bạn nên tự quyết định và đánh giá về tính đúng đắn và uy tín của quảng cáo. Dakhoedadep chỉ nhận ủy thác xuất bản, không chịu trách nhiệm về những quảng cáo nói trên.

Điều 11: Khước từ

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Dakhoedadep không cung cấp bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào cho dịch vụ và phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền hoàn chỉnh, khả năng tiếp thị thương mại, phù hợp với các mục đích cụ thể và không vi phạm quyền của người khác. Dịch vụ và phần mềm này được cung cấp trên cơ sở “hiện trạng” và “được cung cấp và sử dụng”. Khi bạn sử dụng dịch vụ và phần mềm này, bạn phải tự chịu các rủi ro liên quan. Dakhoedadep không đảm bảo những điều sau:

(A) Dịch vụ và phần mềm này sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn;
(B) Dịch vụ và phần mềm không bị xáo trộn, được cung cấp kịp thời, an toàn và đáng tin cậy hoặc không có lỗi;
(C) Kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ và phần mềm này là chính xác hoặc đáng tin cậy;
(D) Bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc dữ liệu nào khác mà bạn mua hoặc lấy thông qua dịch vụ này sẽ đáp ứng mong đợi của bạn;
(E) Mọi lỗi trong phần mềm sẽ được sửa chữa.

Việc tải xuống hoặc lấy bất kỳ dữ liệu nào thông qua việc sử dụng dịch vụ và phần mềm này phải do bạn tự chịu rủi ro và tự chịu rủi ro và bỏ qua bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào đối với hệ thống máy tính, truy cập mạng, thiết bị tải xuống hoặc phát lại do tải xuống bất kỳ dữ liệu nào đã mở trước đó , Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu hoặc hành động pháp lý nào được thực hiện trên Dakhoedadep. Lời khuyên và thông tin bạn nhận được từ Dakhoedadep hoặc thông qua dịch vụ hoặc phần mềm này, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, không cấu thành sự đảm bảo cho dịch vụ hoặc phần mềm này.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Dakhoedadep và các công ty con, công ty liên kết, người quản lý, nhân viên, đại lý, đối tác và người được ủy quyền không cần cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phái sinh hoặc trừng phạt nào Chịu trách nhiệm về các thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận, thiện chí, việc sử dụng, hư hỏng dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác do các lý do sau (ngay cả khi Dakhoedadep đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó):

(A) Sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ này;
(B) Chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế;
(C) Truy cập trái phép hoặc sửa đổi việc truyền hoặc dữ liệu của bạn bởi người khác;
(D) Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến dịch vụ này;
(E) Bất kỳ người nào khác có liên quan đến dịch vụ này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ trách nhiệm bảo hành cụ thể hoặc giới hạn hoặc miễn trừ các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc phát sinh. Trong trường hợp này, các hạn chế nói trên trong bài viết này không áp dụng cho bạn.

Điều 12: Hành vi của thành viên

Thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông tin hoặc dữ liệu khác (sau đây gọi là “nội dung thành viên”) được các thành viên đăng tải công khai hoặc truyền tải riêng tư đều thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp “nội dung thành viên”.

Dakhoedadep hàng ngày không thể kiểm soát “Nội dung thành viên” được đăng thông qua dịch vụ này, và do đó không đảm bảo tính đúng đắn, đầy đủ hoặc chất lượng của nó. Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ này, bạn có thể tiếp xúc với “nội dung thành viên” khó chịu, không phù hợp và gây khó chịu. Trong bất kỳ trường hợp nào, Dakhoedadep không chịu trách nhiệm về bất kỳ “nội dung thành viên” nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, và bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc đăng, gửi email hoặc truyền tải qua dịch vụ này.

Bạn hiểu rằng Dakhoedadep không xem xét trước “Nội dung thành viên”, nhưng Dakhoedadep có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối hoặc xóa bất kỳ “Nội dung thành viên” nào được cung cấp thông qua dịch vụ này dựa trên sự cân nhắc của riêng mình. Theo quy định không hạn chế trước khi mở cửa,

Dakhoedadep và người được chỉ định của nó có quyền xóa bất kỳ “nội dung thành viên” nào có khả năng vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc luật này hoặc điều đó là đáng ghê tởm. Khi bạn sử dụng bất kỳ “Nội dung Thành viên” nào, bạn đồng ý đánh giá tính đúng đắn, đầy đủ hoặc tính thực tế của “Nội dung Thành viên” trước khi bạn mở nó và chịu mọi rủi ro. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dakhoedadep xác định rằng thông tin tài khoản hoặc “nội dung thành viên” của bạn phải được lưu giữ hoặc tiết lộ cho các cơ quan chính phủ, cảnh sát tư pháp hoặc trẻ vị thành niên theo yêu cầu của luật pháp hoặc trong phạm vi hợp lý và cần thiết cho các mục đích sau Khi giám hộ, phải bảo quản và phơi bày:

(A) Tuân thủ luật và quy định hoặc yêu cầu của các cơ quan chính phủ;
(B) Những thứ cần thiết để cung cấp dịch vụ này;
(C) Cần ngăn ngừa tổn hại lớn đến quyền của người khác;
(D) Miễn cho người dùng và công chúng khỏi nguy hiểm sắp xảy ra đối với tính mạng, thân thể, quyền tự do, quyền và tài sản.

Bạn hiểu rằng dịch vụ này và phần mềm có trong dịch vụ này có thể chứa các thành phần bảo mật cho phép bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số. Việc sử dụng dữ liệu đó phải tuân theo các tiêu đề hàng ngày hoặc các quy tắc sử dụng do nhà cung cấp nội dung cung cấp nội dung cho dịch vụ này đặt ra. Bạn không được cố gắng phá hủy hoặc phá vỡ bất kỳ quy tắc sử dụng nào có trong dịch vụ này. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, phân phối, phân phối trái phép hoặc hiển thị công khai toàn bộ hoặc một phần dữ liệu do dịch vụ này cung cấp.

Điều 13: Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Phần mềm hoặc chương trình được Dakhoedadep sử dụng, tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tác phẩm, hình ảnh, tệp tin, thông tin, dữ liệu, cấu trúc trang web, sắp xếp màn hình trang web, thiết kế web, nội dung thành viên, v.v., được kiểm soát bởi Dakhoedadep hoặc Các chủ thể quyền khác sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ của họ theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền nhãn hiệu, quyền sáng chế, bản quyền, bí mật kinh doanh và bí quyết. Không ai được sử dụng, sửa đổi, tái tạo, phát sóng công khai, truyền tải công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phân phối, xuất bản, xuất bản công khai, thực hiện kỹ thuật khôi phục, biên dịch hoặc dịch ngược.

Nếu bạn muốn trích dẫn hoặc in lại phần mềm, chương trình hoặc nội dung trang web nói trên, ngoại trừ những nội dung được pháp luật cho phép rõ ràng, bạn phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của Dakhoedadep hoặc những người có quyền khác theo quy định của pháp luật. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là nghĩa vụ của bạn. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Dakhoedadep. Dakhoedadep và các chi nhánh của nó đang tiếp thị và quảng bá dịch vụ này.

Điều 14: Ủy quyền của bạn cho Dakhoedadep

Nếu bạn không có quyền hợp pháp để cho phép người khác sử dụng, sửa đổi, tái sản xuất, phát sóng công khai, sửa đổi, phân phối, phân phối, xuất bản công khai thông tin nhất định và chuyển các quyền nói trên cho bên thứ ba, vui lòng không tải lên, truyền hoặc nhập dữ liệu mà không được phép Hoặc cung cấp các tiêu đề hàng ngày.

Bất kỳ dữ liệu nào bạn tải lên, truyền, nhập hoặc cung cấp cho Dakhoedadep vẫn có quyền đối với bạn hoặc người được ủy quyền của bạn; nhưng bất kỳ dữ liệu nào bạn tải lên, truyền, nhập hoặc cung cấp cho Dakhoedadep đều có nghĩa là Bạn đồng ý: (1) Thông tin sẽ được lưu trữ hoặc quản lý bởi Dakhoedadep và các công ty liên quan, được lập chỉ mục và thu thập thông tin bằng các công cụ tìm kiếm của Dakhoedadep và các công ty liên quan, đồng thời được xuất bản và sử dụng trên Dakhoedadep và các mối quan hệ của nó.

Trên mạng hệ thống liên quan của doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web của các bên thứ ba có liên kết hoặc hợp tác với Dakhoedadep; (2) Cho phép Dakhoedadep và các công ty liên kết của nó sử dụng vô điều kiện, sửa đổi, tái tạo, phát sóng, sửa đổi, Phổ biến, phân phối, xuất bản công khai, truyền tải công khai, sàng lọc công khai, dịch các dữ liệu đó và các quyền nêu trên có thể được giao cho những người khác trong phạm vi này.

Bạn cũng đảm bảo rằng việc sử dụng, sửa đổi, làm lại, phát sóng công khai, thay đổi, phổ biến, phân phối, xuất bản công khai, truyền tải công khai, sàng lọc công khai, dịch thuật và cấp phép phụ của thông tin đó bởi Dakhoedadep và các chi nhánh của nó sẽ không vi phạm bất kỳ bên thứ ba nào Quyền sở hữu trí tuệ, nếu không thì Dakhoedadep và các chi nhánh của nó sẽ phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí kiện tụng và phí luật sư, v.v.).

Điều 15: Thông báo

Nếu luật pháp hoặc các quy định có liên quan khác yêu cầu thông báo, tiêu đề hàng ngày có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: email, thư chung, tin nhắn văn bản, tin nhắn văn bản đa phương tiện, tin nhắn văn bản, đăng trên trang web dịch vụ hoặc các thông báo hợp lý khác hiện tại hoặc trong tương lai bạn, bao gồm cả những thay đổi đối với các điều khoản dịch vụ này.

Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ và truy cập dịch vụ một cách trái phép, bạn sẽ không nhận được thông báo nói trên. Khi bạn truy cập dịch vụ thông qua một phương thức được ủy quyền và đồng ý với các điều khoản của dịch vụ, bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông báo mà Dakhoedadep cung cấp cho bạn sẽ được coi là đã được chuyển đến.

Điều 16: Xử lý vi phạm bản quyền

Dakhoedadep tôn trọng bản quyền của người khác và yêu cầu người dùng của chúng tôi tôn trọng bản quyền của người khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ bảo vệ bản quyền và xử lý vi phạm bản quyền theo “Chính sách bảo vệ bản quyền của Dakhoedadep

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung web nào trên trang web Dakhoedadep hoặc việc cư dân mạng sử dụng dịch vụ Dakhoedadep đã vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng đọc “Chính sách bảo vệ bản quyền của Dakhoedadep hàng ngày” và điền vào “Thông báo vi phạm bản quyền”, và vui lòng Như đã nêu trong thông báo, dữ liệu và báo cáo liên quan được cung cấp và ký tên hoặc đóng dấu và gửi đến tiêu đề hàng ngày.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ này ba lần liên quan đến vi phạm, Dakhoedadep sẽ chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ của bạn. Nếu bạn có liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng, Dakhoedadep cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ của bạn.

Điều 17: Các điều khoản chung

Các điều khoản dịch vụ này cấu thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và Dakhoedadep về việc sử dụng dịch vụ của bạn và thay thế mọi thỏa thuận giữa bạn và Dakhoedadep về dịch vụ này; tuy nhiên, việc bạn sử dụng dịch vụ email Dakhoedadep vẫn phải dựa trên cơ sở trước đó của bạn Các điều khoản dịch vụ được Dakhoedadep hoặc các công ty liên quan đồng ý về việc sử dụng dịch vụ sẽ không được thay thế.

Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung khi bạn sử dụng hoặc mua một số dịch vụ của Dakhoedadep, dịch vụ liên kết, nội dung hoặc phần mềm của bên thứ ba. Việc giải thích và áp dụng các điều khoản dịch vụ này, cũng như các tranh chấp liên quan đến các điều khoản dịch vụ này, sẽ được xử lý theo luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trừ khi luật có quy định khác.